Regulamin

I. Definicje

Sklep officepekaosa.gram.pl działający pod adresem http://officepekaosa.gram.pl będący częścią serwisu http://www.gram.pl, prowadzony jest przez firmę gram.pl sp. z o.o., wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000296020, NIP 113-27-00-663, REGON: 141249010, z siedzibą przy ulicy Jagiellońskiej 74, w Warszawie (adres korespondencyjny: Dawidowska 10, Zamienie, 05-500 Piaseczno).

II. Towary
A. Sklep internetowy gram.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem strony internetowej officepekaosa.gram.pl.
B. Produkty dostępne w sklepie gram.pl pogrupowane są kategoriach. Nawigację pomiędzy kategoriami umożliwiają widoczne przyciski znajdujące się na pasku menu.
C. Aby zobaczyć szczegółowy opis każdego produktu wystarczy kliknąć obrazek lub tytuł produktu - wówczas otworzy się nowa strona, na której przedstawiony jest dokładny opis danego produktu wraz z jego cechami użytkowymi i ceną.

III. Zamówienia
A. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową http://officepekaosa.gram.pl. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze (poniedziałek - piątek).
B. Przyjęcie zamówienia do realizacji odbywa się:
a. dla zamówień płatnych przy odbiorze, po otrzymaniu przez sklep wiadomości e-mail od klienta z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

b. dla zamówień płatnych przelewem lub kartą płatniczą, w chwili autoryzacji płatności.
C. Realizacja zamówień odbywa się na terenie Polski, zamówienia zagraniczne w chwili obecnej nie są przyjmowane.
E. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza, w którego treści należy wpisać dane adresowe.
F. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT (dla osób prowadzących działalność gospodarczą lub firm) należy podać dodatkowe dane adresowe (wystarczy zaznaczyć odpowiednie pole na stronie z formularzem zamówienia).Faktura wystawiana jest w chwili, kiedy wszystkie zamówione towary są dostępne, a zamówienie jest gotowe do wysyłki.
G. Zmiany w zamówieniu można dokonać do momentu jego potwierdzenia. W przypadku chęci dokonania modyfikacji w zamówieniu po jego potwierdzeniu, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta. W Dziale Obsługi Klienta otrzymają Państwo informację, czy modyfikacja zamówienia jest jeszcze możliwa. Nie można anulować zamówienia, które zostało już wysłane.
H. Wszelkie zamówienia budzące wątpliwości, z błędnie uzupełnionym formularzem, będą wymagały dodatkowego potwierdzenia.
I. Sklep gram.pl zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

IV. Ceny towarów
A. Wszystkie ceny towarów zawierają podatek VAT i są cenami detalicznymi brutto wyrażonymi w złotych polskich.
B. Ceny towarów podane w zamówieniu są cenami ostatecznymi obowiązującymi w chwili złożenia zamówienia. (nie dotyczy pre-orderów)
C. Sklep gram.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów zamówionych w ramach pre-orderów. O zmianie ceny klient zostanie poinformowany drogą mailową najpóźniej na pięć dni przed wysyłką towaru.
D. Sklep gram.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów dostępnych w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, a także organizowania i odwoływania specjalnych akcji promocyjnych w sklepie gram.pl oraz wprowadzania w nich zmian.

V. Formy płatności
A. W sklepie gram.pl istnieje możliwość wyboru jednej z dwóch form płatności:
a. za pobraniem - uregulowanie należnej kwoty pobrania u listonosza lub w urzędzie pocztowym przy odbiorze przesyłki (za zaliczeniem pocztowym). W przypadku przesyłek kurierskich, uregulowanie należności bezpośrednio u kuriera przy odbiorze paczki.

b. z góry (przelewem internetowym lub kartą płatniczą), realizacja zamówienia odbywa się automatycznie po wpłaceniu pełnej kwoty z pozycji "Razem (ostateczna kwota do zapłaty):" wyszczególnionej w zamówieniu.

VI. Koszt przesyłki
A. Do całkowitej wartości zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które pokrywa kupujący.
B. Koszt przesyłki zamówionych towarów zależny jest od wybranego sposobu płatności, sumy współczynników wag produktów znajdujących się w koszyku oraz metody dostawy.

VII. Czas realizacji zamówień
A. Zamówienia realizowane są za pośrednictwem firm kurierskich (UPS lub Schenker).
B. Termin dostarczenia przesyłki zależny jest od metody dostawy wybranej przy zamówieniu.
C. Czas dostawy zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych po wysłaniu paczki.

VIII. Zwroty towarów
A. Każdy konsument, który zakupił towary w naszym internetowym sklepie, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,
(Na podstawie art.7. ust.1 ustawy z dnia 02 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22 z 2000r. Poz. 271) konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usług - od dnia jej zawarcia, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Prawo odstąpienia od umowy na podstawie powołanego przepisu nie przysługuje konsumentowi, który wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem 10 dni od zawarcia umowy.)
ma prawo bez podania przyczyn odstąpić od umowy, w ciągu dziesięciu dni, liczonym od dnia odebrania przesyłki. Informację o zwrocie towaru należy przesłać w formie pisemnej. Towar nie może nosić śladów używania, musi być kompletny.
B. Produkty zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po usunięciu oryginalnego opakowania lub ewentualnych zabezpieczeń (nagrania audio, programy komputerowe). W przypadku gdy sprzedawcą jest firma gram.pl zwracany towar należy odesłać na adres gram.pl sp. z o.o., ul. Dawidowska 10, Zamienie, 05-500 Piaseczno z dopiskiem "Zwrot - sklep.gram.pl".
D. Do zwracanej przesyłki należy dołączyć oryginał rachunku (faktura / faktura VAT).
E. gram.pl gwarantuje zwrot pieniędzy w wysokości ceny towaru. Pieniądze będą zwrócone przelewem z rachunku bankowego gram.pl na rachunek bankowy klienta.
F. Koszt dostarczenia przesyłki nie podlega zwrotowi.

IX. Reklamacje towarów
A. Każdy klient w chwili odbioru przesyłki ma prawo sprawdzenia jej zawartości. W przypadku stwierdzenia braku towarów lub uszkodzeń przesyłki powstałych podczas transportu należy wraz z kurierem sporządzić protokół szkody. Otrzymaną kopię sporządzonego protokołu należy przesłać w formie elektronicznej na adres mailowy dok@gram.pl lub w formie tradycyjnej - pocztą na adres: gram.pl sp. z o.o., ul. Dawidowska 10, Zamienie (budynek Action S.A.), 05-500 Piaseczno z dopiskiem "Reklamacja - sklep.gram.pl".

Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni od chwili jej otrzymania.
B. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.
C. W przypadku otrzymania towaru, w którym stwierdzono wady techniczne lub uszkodzenia fabryczne, klientowi przysługuje prawo reklamacji produktu. W przypadku gdy sprzedawcą jest firma gram.pl wadliwy produkt należy odesłać przesyłką pocztową na adres sklepu; gram.pl sp. z o.o., ul. Jagiellońska 74 budynek A, 03-301 Warszawa z dopiskiem "Reklamacja - sklep.gram.pl".
D. Sklep gram.pl zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru reklamowanego zostanie zwrócony natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.
E. Do odsyłanego towaru należy dołączyć oryginał dowodu zakupu (faktura / faktura VAT).
F. Reklamowany produkt zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy. W przypadku, kiedy nie będzie to już możliwe (z powodu wyczerpania nakładu lub przyczyn niezależnych od gram.pl), zostanie zaproponowany nabywcy inny produkt dostępny w naszym sklepie lub zostaną zwrócone pieniądze.
G. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych i jest liczony od chwili otrzymania przesyłki z towarem.

X. Licencje na użytkowanie programów
A. Każdy program sprzedawany przez sklep gram.pl, jeśli szczegółowa umowa licencyjna nie stanowi inaczej, posiada licencję na użytkowanie wyłącznie w celach niekomercyjnych na jednym stanowisku komputerowym.

XI. Postanowienia końcowe
A. gram.pl sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia niezrealizowane z przyczyn technicznych (nieprawidłowe funkcjonowanie strony http://www.gram.pl oraz http://officepekaosa.gram.pl i związanych z nią podstron, wady sieci, korzystanie z nietypowego oprogramowania, błędy w wypełnianiu formularza zamówienia przez klienta).
B. gram.pl sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia niezrealizowane z przyczyn technicznych leżących po stronie firm trzecich (nieprawidłowe funkcjonowanie stron i związanych z nią podstron, wady sieci, korzystanie z nietypowego oprogramowania, błędy w wypełnianiu formularzy i dokonywaniu płatności przez klienta).
C. gram.pl sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe i niezgodne z terminem doręczenie przez pocztę oraz firmy kurierskie przesyłek wysłanych w imieniu gram.pl w związku z realizowanymi zamówieniami.
D. Każdy klient wysyłając formularz zamówienia, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia przez firmę gram.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz inne spółki z grupy kapitałowej Action SA.
E. Dane osobowe klientów będą przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich .
F. Dokonując na gram.pl transakcji użytkownik wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail Grupie Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez Sklep oraz Grupę Allegro, swoich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety wraz z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie gram.pl oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).
G. gram.pl sp z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zasadach działania i warunkach sprzedaży. Nowe zasady obowiązują od chwili umieszczenia ich na stronie sklepu gram.pl (http://officepekaosa.gram.pl).
H. W kwestiach nieuregulowanych stosuje się obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych .